Kontakt

Ris og ros

Du er altid velkommen til, at sende os en hilsen med ris/ros eller gode råd……….

Thy-Mors Husflid
Sundbyvej 42, Sundby M. 7950 Erslev

thymorshusflid@gmail.com

CVR: 30959698

SparNord reg. nr. 8122 kontonr. 1220230879

MobilePay 530302

Hjemmesiden

styres nu af Jørgen Mortensen fra trædrejerne.

Indlæg og billeder fra grupperne sendes til min e-mail rgen@youmail.dk,

så vil de blive lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.

Persondatabeskyttelse

Thy-Mors Husflid er dataansvarlig overfor medlemmer af foreningen, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Din data-kontakt i foreningen er den til enhver tid siddende kasserer i bestyrelsen.

Vi bruger følgende personoplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

e-mail adresse

Vi bruger dine personoplysninger til at opkræve kontingent og ved udsendelse af foreningens blad.

I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at indhente dit samtykke, f.eks. i forbindelse med fondsansøgning.

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – f.eks. til brug for markedsføring.

Vi sletter dine oplysninger et halvt år efter, at dit medlemskab er ophørt, f.eks. ved manglende kontingent- betaling.