Generalforsamling

Årets generalforsamling finder sted mandag d. 18.03.2018 kl. 19.00 i Husflidshuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
 2. Formandens beretning og godkendelse af samme.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • På valg er:
   • Anni Knudsen
   • Nini Thorning
 6. Valg af suppleanter.
  • På valg er:
   • Thorkild Johansen
   • Jane Grøndal
 7. Valg af revisor.
  • På valg er:
   • Knud Jensen
 8. Valg af revisorsuppleant.
  • På valg er:
   • Tine Bille
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Erik Majgaard

Råghøj 6, Tæbring

7960 Karby

Tlf. 97 76 91 89

Mail: erik.majgaard@mail.tele.dk