Arrangementer

Drejeholdet onsdag står op med hønsene

Trædrejerne onsdag formiddag er begyndt at stå op med hønsene nu, hvor tiderne er blevet lysere om morgenen. Der er nu kaffe på kanden og varme rundstykker kl. 8.30 i Husflidshuset.

Referat af generalforsamlingen

Thy-Mors Husflid holdt generalforsamling torsdag 14. marts 2019. Her følger referat af generalforsamlingen:

  1. Knud Jensen blev valgt som dirigent, Ole og Tage som stemmetællere og Nini som referent. Alle blev enstemmigt valgt.
  2. Erik forelagde formandens beretning, som indeholdt løst og fast fra 2018, beretningen blev efterfølgende godkendt med klapsalver.
  3. Anni gennemgik regnskabet, som var udleveret, der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt med ros til kasseren.
  4. Der var et indkommet forslag. Man enedes om at behandle forslaget under punkt 9, med forslagsstillerens accept.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Poul Erik og Kirsten var på valg. Begge accepterede genvalg og begge blev valgt uden afstemning.
  6. Valg af suppleanter. Jane og Thorkild var på valg. Ingen af dem var tilstede, men havde på forhånd givet tilsagn om gerne at ville genvælges, hvilket de blev uden afstemning.
  7. Valg af revisor. Knud Søgaard blev genvalgt uden afstemning.
  8. Valg af revisorsuppleant. Anja Nielsen blev genvalgt uden afstemning.
  9. Fastsættelses af kontingent – Behandling af det indkomne forslag, som omhandlede ændring af ”husstands kontingent”. Efter en del debat, enedes man om, at bestyrelsen på et kommende møde, beslutter hvordan kontingentet fremover skal være.
  10. Evt. Forslag om et medlemskort til foreningen. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. – Husflids medlemskab af Sundby Mors borgerforening , er ophørt, men Anni melder os ind igen, Tage vil gerne repræsentere Thy Mors husflid i SMS. – Jørgen reklamerede for foreningens hjemmeside og efterlyste indlæg og billeder. – Ønske om nye koste til værkstedet. – Debat om udsendelse at klubbladet på mail. Det var der ikke stemning for på nuværende tidspunkt. – Forslag om at få en hjertestarter ophængt ved/på/i huset. Bestyrelsen undersøger hos Tryg fonden. – Livlig debat om bestyrelsens beslutning om midlertidigt at droppe forårsudstillingen. Der var både for og imod. Efterfølgende var der forslag om at lave en ”åbent hus” dag, med arbejdende værksteder. Et forslag , der blev taget godt imod, og som bestyrelsen vil arbejde videre med.

Erik afsluttede mødet med at takke de fremmødte (33 medlemmer) for et godt møde, med stor talelyst og god stemning.

                                                                                                                      Referent Nini Thorning

 

 

 

 

 

 

Nej, det er ikke en Marsmand

Deltagerne i stenhuggeriet i Huggehuset er formummede, så man skulle tro, der var besøg fra Mars. Det er der ikke. Medet er nødvendigt med hue, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, når man skal stå i stå i støvet fra stenhuggeriet.

Der er gået forår i Huggehuset allerede sidst i februar, hvor termometeret har sneget sig op på en halv snes grader. Og emnet for stenhuggerne er lige nu ugler.

Det kræver et stort sæt værktøj at bearbejde stenene både med og uden diamanter.

Også maskinstrikkerne mærkede forårssolen. For nedrullede gardiner og åben dør, var der ingen problemer med at holde varmen, mens strikkemaskinerne snurrede lystigt.

Trædrejere på kursus

10 trædrejere har fordelt på to kursusdage været på inspirationskursus hos trædrejer Arne Studsgaard i Sdr. Saltum. Vi fik mange fiduser under vejs både med hensyn til selve drejearbejdet og med hensyn til slibning af værktøjerne.

 

 

 

 

 

 

Vi fik bl.a vist, hvordan man kan lave to skåle af det samme stykke træ. Normalt vil denne operation kræve et dyrt ekstraudstyr til drejebænken. Arne Studsgaard anvender i stedet et stikjern med en ekstra spids og et ærligt land med støtte, så stikjernet ikke kan vælte. Når stikjernet er næsten i bund kan det, der skal blive til den mindste skål brækkes ud ved et slag med en blød hammer. Til den efterfølgende drejning af skålen anvendte Arne et krumt land.

Der blev prøvet mange teknikker, bl.a. drejning i endetræ.

 

 

 

 

 

 

Vi fik også vist, hvordan man kan forvandle en gammel fik til et effektjern, der kan lave striber på det emne, man drejer.

Alt i alt en virkelig spændende kursusdag, som gav os meget at diskutere bagefter.

På med pilen…

 

Pilefletterne har forårstravlt. Det er ved at haste med at få høstet de sidste pil, og desuden er stenhuggerne begyndt at stampe i jorden for at komme i gang. Det presser pilefletterne, fordi de har brugt Huggehallen til opbevaring af pilebundterne, mens de venter på at blive sorteret og bundtet op til tørring-

De færdige bundter mærket med sort og årgang skal herefter tørre i et halvt års tid, så det store arbejde med at høste og bundte handler om at have materialer nok til efterårets og de næste vinters flettearbejder.

Pilen sorteres efter længde, og kviste med alt for mange sideskud sorteres fra til brug som flet med frisk pil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otte af pilefletterne har været på to dages kursus hos Tove Badstue. Her er nogle af de fine resultater af kursusdagene.

  Trædrejerholdet

onsdag formiddag ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vi mødes igen 2. januar.

 

Aase synes, man også skal være god ved de små i julen.

Trædrejerværkstedet blev støvet af

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med julearrangementerne i Husflidshuset har trædrejerværkstedet fået en hovedrengøring, hvor der blev støvet af både oppe og nede.

Juleafslutning

Thy-Mors Husflid holdt juleafslutning/julehygge mandag den 3. december med god tilslutning. En hyggelig aften med bankospil om de medbragte pakker efterfulgt af gløgg og æbleskiver samt amerikansk lotteri med fine gevinster. Nogle var mere heldige end andre, men sådan er det jo, når det gælder spil.

 

Julemarkedet en stor succes

Årets julemarked søndag 18. november blev en stor succes. Ikke mindre end omkring 400 gæster besøgte julemarkedet i Husflidshuset og Forsamlingshuset, hvor der var stor søgning ved de mange salgsborde.

 

Tombolaen med de mange præmier var et stort trækplaster.

 

 

 

 

 

Stenhuggerne havde deres egen udstilling i Huggerhuset.

 

 

 

 

 

En del af trædrejernes ting var udstillet i trædrejerværkstedet.

 

 

 

 

 

Der var god efterspørgsel på mad og drikke – ikke mindst gløgg og æbleskiver.

 

 

 

 

 

Se flere fotos fra julemarkedet under Billeder