Husflidshuset

Generalforsamlingen

18 medlemmer deltog i generalforsamlingen 14. juni.

 1. Knud Jensen blev valgt til dirigent, Knud Søgaard og Gitte Bro som stemmetællere og Anni Knudsen som referent. Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Formandens beretning: Kirsten fortalte om et år som har været præget af Corona og nedlukning af Husflidshuset af flere omgange. At det ikke har været muligt at afholde hverken vores julemarked eller juleafslutning. Desuden fortalte Kirsten at bestyrelsen har valgt at skifte bank grundet stigende omkostninger. Bankskifter krævede en del dokumentation såsom diverse dokumenter underskrevet af hele bestyrelsen samt billeddokumentation. Så det er ikke lige noget! Man gør igen! Kirsten sluttede med at takke alle vores medlemmer og bestyrelsen for tålmodighed og forståelsen det forgangne år. Nu kan det kun gå fremad.
 3. Regnskabet: Tage fremlagde og gennemgik det fremlagte regnskab. Punkt for punkt. Som det fremgik af foreningens regnskab, så er vi kommet ud af 2020 med et underskud på 5.247,33 kr., som bl.a skyldes nedlukningen af huset og dermed manglende indtægter fra aktiviteter. Desuden har vi også mistet en del medlemmer, idet flere ikke har fornyet medlemskabet. Men samtidig har vi været så heldige at få bevilget penge fra flere fonde, som ialt beløber sig til 53.500 kr. Bl.a har vi fået 30.000 kr. som tilskud til nye varmepumper. En stor tak for arbejdet med at søge penge hjem. Regnskabet blev godkendt med applaus og tak til Tage.
 4. Indkomne forslag: Bestyrelsen var kommet med et forslag om, at Husflidshuset skal have åbent året rundt. Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og 2 imod. Derfor vil der ikke længere være lukket fra 15. juni til 15. august. Det vil så blive op til den enkelte “holdleder/kontaktperson”, hvornår holdet holder lukket. Argumentet for forslaget: Der har været mange medlemmer, som har været kede af, at Husflidshuset har været lukket ned i to måneder i sommerferien.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: Kirsten, som modtog genvalg, Poul Erik, som ikke modtog genvalg. Gitte Bro blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
 6. Valg af suppleanter: Jane blev valgt som 1. suppleant. Erik ønskede ikke genvalg. Bodil Havn blev valgt som 2. suppleant.
 7. Knud Søgaard blev genvalgt som revisor.
 8. Nini Thorning blev genvalgt som revisorsuppleant.
 9. Fastsættelse af kontingent: Man blev på generalforsamlingen enige om at fortsætte med den hidtidige kontingentsats.
 10. Evt.: Der var tak fra forskellige sider til Poul Erik og Erik for indsatsen.

  Referent Anni Knudsen

Husflidshuset åbent hele året

Bestyrelsen fremlagde ved generalforsamlingen den 14. juni 2021 et forslag om, at Husflidshuset som udgangspunkt er åbent året rundt. Forslaget blev på generalforsamlingen vedtaget, så det vil sige, at der ikke som tidligere er sommerferielukket fra 15. juni til 15. august.

Det er nu op til den enkelte “holdleder/kontaktperson”, om der holdes åbent.

Husflidshuset åbner igen

Husflidshuset åbner igen den 21. maj. Der er stikprøve for gyldigt Coronapas. Se nærmere på forsiden.

Kæmpe knipleprojekt afsluttet

Inge Søs Nielsen, der er kontaktperson for kniplegruppen, har efter to et halvt års spændende arbejde afsluttet arbejdet med at kniple en dug på 120 cm i diameter. Dugen har hun lavet derhjemme, da den til sidst måtte være på en stor flamingoplade, som ikke kunne tages med andre steder. Ind imellem har Søs lavet andre, mindre arbejder som kunne flyttes rundt.
– Det har været rigtig sjovt at arbejde med dugen, da den blev lavet i ringe, så den hele tiden blev større og større og hele tiden skiftede mønstre, så der hele tiden skete noget nyt, fortæller Søs Nielsen.

Søs Nielsen opfordrer alle med interesse for at prøve knipling til at møde op i Thy Mors Husflid. Søs Nielsen har alt, hvad der skal bruges for at komme i gang: Kniplebræt, pinde, tråd, nåle, oh hvad der ellers skal bruges.

Huggehallen ligger nu bag en dør.

Huggehuset er blevet lukket af

Takket være flinke og dygtige folk fra træ- og stengruppen + sponsor af materialer af formandens ægtefælde er der nu blevet lukken ind til Huggehallen, så ubudne gæster ikke mere har adgang. Super godt stykke arbejde.

Bag Husflidshuset er der også blevet lukket af.

Arbejdsdag i
Husflidshuset

Onsdag 17. juni holdt trædrejerne arbejdsdag i Husflidshuset, hvor en del mangler blev fikset både ude og inde.

Nyt varmeanlæg i Husflidshuset

Husflidshusets varmeanlæg har ikke fungeret helt tilfredsstillende i den forgangne vinter. Derfor er et nyt netop blevet installeret.

 

 

 

 

 

 Thy-Mors Husflid har fået sit første æresmedlem

På Thy-Mors Husflids generalforsamling forleden blev Tage Trudslev Sørensen udnævnt til foreningens første æresmedlem som anerkendelse af hans store engagement, interesse og frivillige arbejde i foreningen.

Nyt slibeudstyr på plads

Trædrejerne har fået nyt slibeudstyr. Her er Tage og Erik i gang med monteringen.

 

Juleafslutningen havde god tilslutning

 

Årets julemarked

Årets julemarked søndag den 17. november blev et tilløbsstykke. Her er en række indtryk fra den hyggelige dag:

Forskønnelsen af p-pladsen er i gang

Der kommer snart ny asfalt på p-pladsen ved Husflidshuset og forsamlingshuset. Forskønnelsen af pladsen er netop begyndt med opsætning af hegn i stedet for hækken ind til vores nærmeste nabo.

Aase udfordrer

Aase fra trædrejeholdet onsdag formiddag udfordrer med forskudte opspændingspunkter. Hvordan er det lige man drejer en rund skål ind i en firkantet pind???

 
 
Så blev der ro i trædrejerværkstedet
 
I sommerens løb er trædrejerværkstedets udsugning blevet flyttet ud bag Husflidshuset. Det har givet mere ro i værkstedet, og der er en renere luft fordi udsugningen lettere kan komme af med al den luft, der pumpes igennem.

 

Så åbner Husflidshuset snart igen

August nærmer sig med stormskridt, og dermed starter de forskellige aktiviteter i Husflidshuset op igen. I de seneste dage har der dog været aktivitet i trædrejerværkstedet, hvor det store udsugningsanlæg har holdt flyttedag til et nybygget skur bag huset. Det sker dels for at mindske larmen i huset og dels for at mindske mængden af meget fint støv i drejerværkstedet.

UDFLUGT

Udflugten går i år til ”KREATIV WEEKEND” i Messecenter Vest Himmerland i Års.

DATO: LØRDAG D. 21.SEPTEMBER 2019.

MØDETID: KL. 9:00 I HUSFLIDSHUSET

HJEMKOMST: KL.CA.17.00

PRIS: 175 KR FOR MEDLEMMER, 200 KR FOR IKKE MEDLEMMER.

PRISEN DÆKKER:

MORGENKAFFE M/RUNDSTYKKER

ENTRE TIL MESSEN

BUSKØRSEL T/R

PØLSEBORD V/HJEMKOMSTEN

TILMELDING OG BETALING SENEST D. 6. SEPTEMBER TIL BESTYRELSEN

OBS: VED MINDRE END 25 TILMELDTE AFLYSES UDFLUGTEN.

 

God sommer og god arbejdslyst

God sommer. Husflidshuset holder nu lukket i hele juli. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke sker noget i huset. I løbet af sommeren skal fortrappen have nye fliser på, og der skal etableres en rampe, så handicappede har lettere adgang til huset.

I trædrejerværkstedet skal udsugningen flytte ud bag Husflidshuset. Det vil både sænke støjniveauet og støvgenerne. Desuden vil der blive mere plads i værkstedet, når rummet, hvor udsugningen står bliver lagt til. Arbejdet er planlagt til den 25. og 26. juli, hvor hjælpende hænder er meget velkomne.

Sommerferien er over os

Stengruppen har nedlagt værktøjet for denne sæson. Gruppen mødes igen tirsdag den 6. august kl. 9.

For trædrejerne gælder, at holdet onsdag formiddag holder ferie. Dog vil enkelte drejere sprede sig over de to hold onsdag aften og torsdag eftermiddag. Onsdagens formiddagshold mødes igen onsdag 7.august kl. 8.30.

Drejerne opfordres i øvrigt til at deltage i Trapholts projekt TINGSTED – betingelserne for deltagelse Trapholt i midten af september med sine egne stoleben med plads i bilen til mange flere.

Stor succes med åbent hus

Åbent hus i Husflidshuset lørdag 25. maj blev en stor succes. Der kom mellem 75 og 100 gæster i dagens løb, så der er formentlig basis for en del nye deltagere i husets aktiviteter efter sommerferien. Alle grupper havde gang i åbne værksteder, så de besøgende kunne få et indblik i, hvad huset har at byde på.

Støvet har lagt sig igen

Det støvede fælt både i Huggehallen og trædrejerværkstedet, mens der var noget mere sigtbarhed i resten af Husflidshuset, da en halv snes medlemmer af Thy-Mors Husflid torsdag holdt hovedrengøring. Husflidshuset er nu klar til at slå døren op for åbent hus lørdag kl. 10, hvor alle interesserede er velkomne til at få et indblik i alle de aktiviteter huset kan byde på.

Nej, det er ikke en Marsmand

Deltagerne i stenhuggeriet i Huggehuset er formummede, så man skulle tro, der var besøg fra Mars. Det er der ikke. Medet er nødvendigt med hue, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, når man skal stå i stå i støvet fra stenhuggeriet.

Der er gået forår i Huggehuset allerede sidst i februar, hvor termometeret har sneget sig op på en halv snes grader. Og emnet for stenhuggerne er lige nu ugler.

Det kræver et stort sæt værktøj at bearbejde stenene både med og uden diamanter.

Også maskinstrikkerne mærkede forårssolen. For nedrullede gardiner og åben dør, var der ingen problemer med at holde varmen, mens strikkemaskinerne snurrede lystigt.

Trædrejere på kursus

10 trædrejere har fordelt på to kursusdage været på inspirationskursus hos trædrejer Arne Studsgaard i Sdr. Saltum. Vi fik mange fiduser under vejs både med hensyn til selve drejearbejdet og med hensyn til slibning af værktøjerne.

Vi fik bl.a vist, hvordan man kan lave to skåle af det samme stykke træ. Normalt vil denne operation kræve et dyrt ekstraudstyr til drejebænken. Arne Studsgaard anvender i stedet et stikjern med en ekstra spids og et ærligt land med støtte, så stikjernet ikke kan vælte. Når stikjernet er næsten i bund kan det, der skal blive til den mindste skål brækkes ud ved et slag med en blød hammer. Til den efterfølgende drejning af skålen anvendte Arne et krumt land.

Der blev prøvet mange teknikker, bl.a. drejning i endetræ.

Vi fik også vist, hvordan man kan forvandle en gammel fik til et effektjern, der kan lave striber på det emne, man drejer.

Alt i alt en virkelig spændende kursusdag, som gav os meget at diskutere bagefter.

 

På med pilen…

Pilefletterne har forårstravlt. Det er ved at haste med at få høstet de sidste pil, og desuden er stenhuggerne begyndt at stampe i jorden for at komme i gang. Det presser pilefletterne, fordi de har brugt Huggehallen til opbevaring af pilebundterne, mens de venter på at blive sorteret og bundtet op til tørring-

De færdige bundter mærket med sort og årgang skal herefter tørre i et halvt års tid, så det store arbejde med at høste og bundte handler om at have materialer nok til efterårets og de næste vinters flettearbejder.

Pilen sorteres efter længde, og kviste med alt for mange sideskud sorteres fra til brug som flet med frisk pil.

Otte af pilefletterne har været på to dages kursus hos Tove Badstue. Her er nogle af de fine resultater af kursusdagene.