Arrangementer

Husflidshuset lukket indtil videre

Tage har sendt denne besked til drejeholdet onsdag formiddag:

Husflidshuset i Sundby M er stadig lukket, og som det lyder endnu, må vi nok regne med at den næste måned vil gå på samme måde. Det ku være rart at mødes, men vi må jo passe på hinanden, og gør vi det, skal vi også komme igennem den periode.

Jeg håber I alle og jeres familier klarer skærerne.

Glæder mig til vi ses igen, og så snart jeg ved der, sender jeg besked.

Ha det godt allesammen.

Kærlig hilsen Tage

Opdateret 29. marts 2020

 Thy-Mors Husflid har fået sit første æresmedlem

På Thy-Mors Husflids generalforsamling forleden blev Tage Trudslev Sørensen udnævnt til foreningens første æresmedlem som anerkendelse af hans store engagement, interesse og frivillige arbejde i foreningen.

 

Generalforsamling i Thy-Mors Husflid

Ved generalforsamlingen 2. marts deltog 33 medlemmer.

1. Tage blev valgt som ordstyrer, Gert og Lone som stemmetællere og Nini som referent.

2. Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden, der fremlagde beretningen for det forgangne år. Erik fortalte om arrangementer foreningen havde afholdt og om diverse nyanskaffelser til huset. Samtidig meddelte Erik, at han gik af som formand og takkede medlemmer og bestyrelse for godt samarbejde i hans år som formand. Beretningen blev godkendt med klapsalver. Efter beretningen blev Tage udnævnt til æresmedlem af Thy-Mors Husflid som en anerkendelse af hans store engagement, interesse og frivillige arbejde i foreningen. Tage fik et diplom, en lille graveret medaljon og en stor buket roser (til Elin). Udnævnelsen af Tage var sket på baggrund af retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

3. Regnskabet: Anni fremlagde og gennemgik det udleverede regnskab punkt for punkt. Som det fremgik var foreningens indtægter stigende bl.a. p.g.a. stigende medlemstal p.t. 127 medlemmer. Regnskabet blev godkendt med applaus og tak til Anni.

4. Indkomne forslag: Der var kommet et forslag om, at husflidshuset skal være lukket fra d. 15/6 til d.15/8, altså to måneder. Argumentet ar bl.a,, at der så kunne spares el og vand. Forslaget blev efter afstemning vedtaget med 15 stemmer mod 10.

5. Fastsættelse af kontingent: Generalforsamlingen blev enige om at fortsætte med den nuværende kontingentsats.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: Anni, som modtog genvalg, Erik og Nina, som ikke modtog genvalg. Efter kampvalg og skriftlig afstemning blev Anni genvalgt, Birthe Dahl (strikker) og Åse (trædrejer) valgt som bestyrelsesmedlemmer.

7. Jane blev valgt som 1. suppleant. Og Erik som 2. suppleant.

8. Knud Jensen blev genvalgt som revisor.

9. Nina Thorning som revisorsuppleant.

10. Evt.: Der var tak fra forskellige sider til Erik og bestyrelsen.

3. marts 2020

Referent Nini Thorning

Nyt slibeudstyr på plads

Trædrejerne har fået nyt slibeudstyr. Her er Tage og Erik i gang med monteringen.

Juleafslutningen havde god tilslutning

Årets julemarked

Årets julemarked søndag den 17. november blev et tilløbsstykke. Her er en række indtryk fra den hyggelige dag:

 

Forskønnelsen af p-pladsen er i gang

Der kommer snart ny asfalt på p-pladsen ved Husflidshuset og forsamlingshuset. Forskønnelsen af pladsen er netop begyndt med opsætning af hegn i stedet for hækken ind til vores nærmeste nabo.

Aase udfordrer

Aase fra trædrejeholdet onsdag formiddag udfordrer med forskudte opspændingspunkter. Hvordan er det lige man drejer en rund skål ind i en firkantet pind???

Så blev der ro i trædrejerværkstedet
I sommerens løb er trædrejerværkstedets udsugning blevet flyttet ud bag Husflidshuset. Det har givet mere ro i værkstedet, og der er en renere luft fordi udsugningen lettere kan komme af med al den luft, der pumpes igennem.

Så åbner Husflidshuset snart igen

August nærmer sig med stormskridt, og dermed starter de forskellige aktiviteter i Husflidshuset op igen. I de seneste dage har der dog været aktivitet i trædrejerværkstedet, hvor det store udsugningsanlæg har holdt flyttedag til et nybygget skur bag huset. Det sker dels for at mindske larmen i huset og dels for at mindske mængden af meget fint støv i drejerværkstedet.

UDFLUGT

Udflugten går i år til ”KREATIV WEEKEND” i Messecenter Vest Himmerland i Års.

DATO: LØRDAG D. 21.SEPTEMBER 2019.

MØDETID: KL. 9:00 I HUSFLIDSHUSET

HJEMKOMST: KL.CA.17.00

PRIS: 175 KR FOR MEDLEMMER, 200 KR FOR IKKE MEDLEMMER.

PRISEN DÆKKER:

MORGENKAFFE M/RUNDSTYKKER

ENTRE TIL MESSEN

BUSKØRSEL T/R

PØLSEBORD V/HJEMKOMSTEN

TILMELDING OG BETALING SENEST D. 6. SEPTEMBER TIL BESTYRELSEN

OBS: VED MINDRE END 25 TILMELDTE AFLYSES UDFLUGTEN.

God sommer og god arbejdslyst

God sommer. Husflidshuset holder nu lukket i hele juli. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke sker noget i huset. I løbet af sommeren skal fortrappen have nye fliser på, og der skal etableres en rampe, så handicappede har lettere adgang til huset.

I trædrejerværkstedet skal udsugningen flytte ud bag Husflidshuset. Det vil både sænke støjniveauet og støvgenerne. Desuden vil der blive mere plads i værkstedet, når rummet, hvor udsugningen står bliver lagt til. Arbejdet er planlagt til den 25. og 26. juli, hvor hjælpende hænder er meget velkomne.

Sommerferien er over os

Stengruppen har nedlagt værktøjet for denne sæson. Gruppen mødes igen tirsdag den 6. august kl. 9.

For trædrejerne gælder, at holdet onsdag formiddag holder ferie. Dog vil enkelte drejere sprede sig over de to hold onsdag aften og torsdag eftermiddag. Onsdagens formiddagshold mødes igen onsdag 7.august kl. 8.30.

Drejerne opfordres i øvrigt til at deltage i Trapholts projekt TINGSTED – betingelserne for deltagelse Trapholt i midten af september med sine egne stoleben med plads i bilen til mange flere.

Stor succes med åbent hus

Åbent hus i Husflidshuset lørdag 25. maj blev en stor succes. Der kom mellem 75 og 100 gæster i dagens løb, så der er formentlig basis for en del nye deltagere i husets aktiviteter efter sommerferien. Alle grupper havde gang i åbne værksteder, så de besøgende kunne få et indblik i, hvad huset har at byde på.

Støvet har lagt sig igen

Det støvede fælt både i Huggehallen og trædrejerværkstedet, mens der var noget mere sigtbarhed i resten af Husflidshuset, da en halv snes medlemmer af Thy-Mors Husflid torsdag holdt hovedrengøring. Husflidshuset er nu klar til at slå døren op for åbent hus lørdag kl. 10, hvor alle interesserede er velkomne til at få et indblik i alle de aktiviteter huset kan byde på.

 

 

 

 

 

 

Nej, det er ikke en Marsmand

Deltagerne i stenhuggeriet i Huggehuset er formummede, så man skulle tro, der var besøg fra Mars. Det er der ikke. Medet er nødvendigt med hue, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, når man skal stå i stå i støvet fra stenhuggeriet.

Der er gået forår i Huggehuset allerede sidst i februar, hvor termometeret har sneget sig op på en halv snes grader. Og emnet for stenhuggerne er lige nu ugler.

Det kræver et stort sæt værktøj at bearbejde stenene både med og uden diamanter.

Også maskinstrikkerne mærkede forårssolen. For nedrullede gardiner og åben dør, var der ingen problemer med at holde varmen, mens strikkemaskinerne snurrede lystigt.

Trædrejere på kursus

10 trædrejere har fordelt på to kursusdage været på inspirationskursus hos trædrejer Arne Studsgaard i Sdr. Saltum. Vi fik mange fiduser under vejs både med hensyn til selve drejearbejdet og med hensyn til slibning af værktøjerne.

 

 

 

 

 

 

Vi fik bl.a vist, hvordan man kan lave to skåle af det samme stykke træ. Normalt vil denne operation kræve et dyrt ekstraudstyr til drejebænken. Arne Studsgaard anvender i stedet et stikjern med en ekstra spids og et ærligt land med støtte, så stikjernet ikke kan vælte. Når stikjernet er næsten i bund kan det, der skal blive til den mindste skål brækkes ud ved et slag med en blød hammer. Til den efterfølgende drejning af skålen anvendte Arne et krumt land.

Der blev prøvet mange teknikker, bl.a. drejning i endetræ.

 

 

 

 

 

 

Vi fik også vist, hvordan man kan forvandle en gammel fik til et effektjern, der kan lave striber på det emne, man drejer.

Alt i alt en virkelig spændende kursusdag, som gav os meget at diskutere bagefter.

På med pilen…

 

Pilefletterne har forårstravlt. Det er ved at haste med at få høstet de sidste pil, og desuden er stenhuggerne begyndt at stampe i jorden for at komme i gang. Det presser pilefletterne, fordi de har brugt Huggehallen til opbevaring af pilebundterne, mens de venter på at blive sorteret og bundtet op til tørring-

De færdige bundter mærket med sort og årgang skal herefter tørre i et halvt års tid, så det store arbejde med at høste og bundte handler om at have materialer nok til efterårets og de næste vinters flettearbejder.

Pilen sorteres efter længde, og kviste med alt for mange sideskud sorteres fra til brug som flet med frisk pil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otte af pilefletterne har været på to dages kursus hos Tove Badstue. Her er nogle af de fine resultater af kursusdagene.

  Trædrejerholdet

onsdag formiddag ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vi mødes igen 2. januar.

 

Aase synes, man også skal være god ved de små i julen.

Trædrejerværkstedet blev støvet af

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med julearrangementerne i Husflidshuset har trædrejerværkstedet fået en hovedrengøring, hvor der blev støvet af både oppe og nede.

Juleafslutning

Thy-Mors Husflid holdt juleafslutning/julehygge mandag den 3. december med god tilslutning. En hyggelig aften med bankospil om de medbragte pakker efterfulgt af gløgg og æbleskiver samt amerikansk lotteri med fine gevinster. Nogle var mere heldige end andre, men sådan er det jo, når det gælder spil.

 

Julemarkedet en stor succes

Årets julemarked søndag 18. november blev en stor succes. Ikke mindre end omkring 400 gæster besøgte julemarkedet i Husflidshuset og Forsamlingshuset, hvor der var stor søgning ved de mange salgsborde.

 

Tombolaen med de mange præmier var et stort trækplaster.

 

 

 

 

 

Stenhuggerne havde deres egen udstilling i Huggerhuset.

 

 

 

 

 

En del af trædrejernes ting var udstillet i trædrejerværkstedet.

 

 

 

 

 

Der var god efterspørgsel på mad og drikke – ikke mindst gløgg og æbleskiver.

 

 

 

 

 

Se flere fotos fra julemarkedet under Billeder