Generalforsamling

 

Generalforsamling,

torsdag d.16. april 2014 kl.1900 i Husflidshuset

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
 2. Formandens beretning og godkendelse af samme
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Drøftelse af foreningens arbejde i det kommende år.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. På valg er formand:
  1. Bodil Busk – modtager genvalg
 8. Valg af 2 menige. På valg er:
  1.  Anette Kristensen – modtager genvalg
  2. Erik Majgaard – modtager genvalg
 9. Valg af suppleanter: På valg er
  1. Jane Grøndahl – modtager genvalg.
  2. Thorkild Johansen – modtager genvalg
 10. Valg af 1 revisor
  1. På valg er: Knud Jensen – modtager genvalg
 11. Valg af 1 revisorsuppleant.
  1. På valg er: Birgitte Knudsen – modtager genvalg

Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 Bodil Busk — Mobil 24781053